- Et skritt i riktig retning

- Et skritt i riktig retning

Artikkel
Vedtatt av landsstyret juni 2011. EL og IT Forbundet er fornøyd med at regjeringen legger fram en...
EL og IT Forbundet støtter nytt forslag om opprydding i innleieregelverket

EL og IT Forbundet støtter nytt forslag om opprydding i innleieregelverket

Artikkel
HK-streiken avsluttet

HK-streiken avsluttet

Artikkel
Streiken i Handel og Kontor ble etter forhandlinger avsluttet i natt. EL & IT Forbundet...
Ansvarlig kommuneoppgjør

Ansvarlig kommuneoppgjør

Artikkel
Lønnstilleggene som ble avtalt i hovedoppgjøret i fjor, sikrer ansatte i kommunene en lønnsvekst...
For svak ungdomspakke

For svak ungdomspakke

Artikkel
Regjeringen har kommet med sin ungdomspakke. De vil innføre 1000 flere tiltaksplasser til ungdom...
ID-kort for renhold: Steg i riktig retning

ID-kort for renhold: Steg i riktig retning

Artikkel
Innføring av ID-kort for rengjøringsbransjen alene vil ikke løse alle problemer bransjen har med...
Slåss for streikeretten

Slåss for streikeretten

Artikkel
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil kjempe for streikeretten og sier nei til Monti 2-forordningen...
EU med nye anbudsregler

EU med nye anbudsregler

Artikkel
Europaparlamentet behandler nå et forslag om nytt direktiv om offentlige anskaffelser. Det  nye er...
Markeringer for palestinsk stat

Markeringer for palestinsk stat

Artikkel
Palestina går i disse dager til FN for anerkjenning av palestinsk stat. Lørdag 17. september...
Forventninger til ny klimaavtale

Forventninger til ny klimaavtale

Artikkel
- Klimaavtalen i Paris er bedre enn vi hadde grunn til å håpe på. Nå begynner arbeidet, sier LOs...
NHO raser – LO smiler: Innleiereglene strammes inn

NHO raser – LO smiler: Innleiereglene strammes inn

Artikkel
Bra med styrket nærings- og arbeids-markedspolitikk

Bra med styrket nærings- og arbeids-markedspolitikk

Artikkel
- LO er  fornøyd med at regjeringen bruker revidert nasjonalbudsjett til å forsterke innsatsen for ...