EL og IT Forbundet vil ha pensjon fra første krone

24.09.2018

Stortinget skal denne høsten behandlet et forslag fra AP og SV om pensjonsopptjening fra første krone og innføring av individuell pensjonskonto.

8. november arrangeres det en stor markering for kravet om pensjon fra første krone. Les mer om den her.

EL og IT Forbundet deltok på høringen i finanskomiteen fredag 28. september. Beskjeden til politikerne var klar: Pensjonsopptjeningen må starte fra første krone man får i lønn.

I dag er det rundt 1 million arbeidstakere som ikke har opptjent tjenestepensjon før de har tjent grunnbeløpet i folketrygden (96 883 kroner).

Usosiale mangler ved dagens lov

Norge har i dag lovfestet obligatorisk tjenestepensjon. Loven innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Ordningen har gitt mange arbeidstakere i privat sektor en bedre pensjonsordning, men har noen usosiale mangler. Disse rammer blant annet kvinner, midlertidig ansatte på korttidskontrakter, lavtlønte og arbeidstakere som må gå av tidlig. 

Ifølge loven trenger ikke arbeidsgiver å betale inn pensjon fra første krone. De trenger heller ikke å inkludere dem som er under 20 år eller har stillingsbrøker mindre enn 20 prosent. 

Uttalelse: Pensjon fra første krone

Vårt standpunkt kommer fram i en uttalelse fra forbundsstyret, hvor det blant annet står:

EL og IT Forbundet krever at loven endres slik at:

  • Pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn.
  • Det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent, og for arbeidstakere under 20 år.
  • Det gis pensjon ved fratreden også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.

Uttalelsen ble vedtatt i juni 2018, og kan leses her.

Individuell pensjonskonto

EL og IT Forbundet har tilsluttet seg LOs høringssvar i spørsmålet om egen pensjonskonto. Høringssvaret støtter at arbeidstakere kan samle all pensjonskapital på én konto, og peker på at det er viktig at dette raskt blir iverksatt.  Her kan du lese hele høringssvaret.

Les også:

Faktaark: LOs faktaark om obligatorisk tjenestepensjon.

Representantforslag om pensjon fra første krone: Her kan du lese forslaget som skal behandles i Stortinget.

Kronikk i Dagbladet skrevet av Jan Olav Andersen: Gi folk flest en god pensjon

Det var hovedkasserer Odd-Helge Reppe og kommunikasjonssjef Robert Kippe som representerte forbundet i høringen.

Del: