Behov for bedre lovverk mot overvåking

Behov for bedre lovverk mot overvåking

Artikkel
Vedtatt av landsstyret 12. - 13. desember. Landsstyret har drøftet konsekvensene av innføring av...
Behov for bedre regler

Behov for bedre regler

Artikkel
- Den nye teknologien i arbeidslivet gir oss en utfordring med at det samtidig forventes at...
EL og IT Forbundet støtter nytt forslag om opprydding i innleieregelverket

EL og IT Forbundet støtter nytt forslag om opprydding i innleieregelverket

Artikkel
Behov for avtaler om elektronisk kjørebok og flåtestyring

Behov for avtaler om elektronisk kjørebok og flåtestyring

Artikkel
EL & IT Forbundets forbundsstyre behandlet 4. februar problemstillinger knyttet til innføring...
Er det behov for et fagbrev light?

Er det behov for et fagbrev light?

Artikkel
Fafo inviterer til et frokostseminar 21. oktober klokka 08:30-09:45. Temaet er fagutdanning og...
Behov for 28,5 milliarder

Behov for 28,5 milliarder

Artikkel
Investeringsbehovet i det høyspente nettet blir anslått til 28,5 milliarder kroner de neste ti åra...
Behov for trepartssamarbeid om delingsøkonomien

Behov for trepartssamarbeid om delingsøkonomien

Artikkel
Eriksson: Bedre regler mot sosial dumping

Eriksson: Bedre regler mot sosial dumping

Artikkel
Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) har fått nok av useriøse aktører, falske kontrakter og sosial...
Forslag til endring i energiloven

Forslag til endring i energiloven

Artikkel
Olje- og energidepartementet har sendt ut på høring et utkast til endringer av energiloven kapittel...
Høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité om innleie

Høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité om innleie

Artikkel
Regjeringen må se på alle sider ved bruk av kunstig intelligens

Regjeringen må se på alle sider ved bruk av kunstig intelligens

Artikkel
Oppdatering i energiloven

Oppdatering i energiloven

Artikkel
Regjeringen har fremmet Prop 112 L om endringer av energiloven kapittel 9 om beredskap i...