44 arbeidsdødsfall i 2014

Publisert: 13.04.15

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsrelatert sykdom

Arbeidstilsynet fikk 2 824 meldinger om arbeidsrelatert sykdom. Antallet meldte arbeidsrelaterte sykdommer er stabilt fra de foregående årene. I 2013 ble det registrert 2 838 meldinger, skriver Arbeidstilsynet.no.

Type skader

Støyskader står for 55 prosent

Åndedrettssystemet står for 11 prosent

Muskel-og skjelettplager står for ni prosent

Under fem prosent av landets leger melder inn arbeidsrelaterte sykdommer, noe de er pliktige til. Derfor kan ikke tallene brukes til å gi et bilde av omfang eller fordeling av arbeidsrelaterte sykdommer i Norge.

Arbeidsskader og -ulykker

Det ble innrapportert 2 173 arbeidsskader og 1 228 ulykker hvor minst en person får en skade som karakteriseres som en alvorlig skade. I fjor var rundt 30 prosent av alle meldte arbeidsskader forårsaket av fallulykker.

Bygg og anlegg var den sektoren som hadde flest innmeldte skadde med nesten 30 prosent av alle meldte arbeidsskader.

Dødsfall

44 arbeidsskadedødsfall ble registrert i det landbaserte arbeidslivet i fjor og det ble registrert et svært høyt antall utenlandske statsborgere som har mistet livet i arbeidsulykker. 

75 prosent av de omkomne hadde arbeidsgivere som tilhørte næringene bygg og anlegg (11), jordbruk, skogbruk og fiske (8), transport og lagring (8) og industri (6).

Jordbruk, skogbruk og fiske er næringen med klart høyest antall arbeidsskadedødsfall per 100 000 sysselsatte i 2014 og de senere år.

Les mer i Arbeidstilsynets sykdoms- og skadregister.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.