Nei til EUs energimarkedspakke og ACER

Forbundsstyret i EL og IT Forbundet vedtok tirsdag 6. februar å gå imot norsk tilslutning til EUs energimarkedspakke, herunder ACER. – For oss er det uaktuelt å gamble med råderetten over forvaltningen av landets vann- og energiressurser. Norges kraftressurser skal styres av norsk politikk, sier Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet. Regjeringen går […]

Støtter utredning om skatt på digitale inntektsmodeller

Innspill til høring i Stortingets finanskomite til representantforslag 69 S, forslag om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller – en «Google-skatt» EL og IT Forbundet ber Stortinget støtte forslaget. Framveksten av selskaper med digitale inntektsmodeller gjør det nødvendig å finne måter å beskatte selskaper på bakgrunn av økonomisk tilstedeværelse (eller digitale). […]