Forbundet deltok på stortingshøring om IKT-sikkerhet 16. januar 2018

Et nytt kjernenett og økt kompetanse var hovedpunkter da EL og IT Forbundet presenterte sine meninger om «Meld. St. (2016-2017) IKT-sikkerhet – Et felles ansvar» for Justiskomiteen i dag. Forbundet støtter etableringen av en pilot for et alternativt kjernenett i Norge. Per i dag har vi kun Telenors nasjonale nett og det baserer seg på Telenors […]