Default Featured Image

Digital sårbarhet – Sikkert samfunn

Forbundet har avgitt høringssvar til «Digital sårbarhet – sikkert samfunn – NOU 2015:13».

– Viktig å ha nok læreplasser

Den forrige samfunnskontrakten ble undertegnet i 2012 og målet var 20 prosent flere lærlinger. Økningen ble på åtte prosent. Regjeringa og arbeidslivets parter fortsetter innsatsen, også med nye tiltak. Det skal blant annet etableres lokale nettverk for å skaffe flere lærebedrifter. – Dette er en oppgave som det kontinuerlig må arbeides med. Det er viktig […]