Yrkesutdanning under press

Publisert: 27.11.14

– innholdet kan være utdatert

Arbeidslivets behov for fagarbeidere øker i tida framover. Samtidig står fag- og yrkesopplæringen overfor utfordringer som sviktende rekruttering, stort frafall og stadig flere unge som sikter mot høyere utdanning.

Med dette som bakgrunn har Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder skrevet boka Yrkesfagene under press. Der diskuterer de blant annet styrker og svakheter ved den norske fagopplæringsmodellen – og eventuelle tiltak som kan styrke disse fagene i årene framover, skriver arbeidslivet.no.

Forfatterne stiller blant annet disse spørsmålene:
  • Hva er de viktigste kjennetegnene ved den norske fagopplæringsmodellen, og hvordan har denne modellen utviklet seg over tid?
  • Hva er styrkene og svakhetene ved norsk fag- og yrkesopplæring sammenliknet med andre modeller for yrkesrettet opplæring?
  • Hvordan kan yrkesfagene utformes for å være attraktive utdanningsvalg for ungdom? 
  • Hvordan skal norsk fag- og yrkesopplæring møte økt arbeidsinnvandring?
  • Hvordan håndtere de utfordringer som yrkesfagene står overfor?

Boka utgis av Universitetsforlaget.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.