Yrkesskadeerstatning skal utbetales fortere

Publisert: 30.03.11

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsretten har slått fast at forsikringsselskapene ikke kan overprøve NAVs vurdering. Trygdens fastsettelse av uføregrad som følge av yrkesskade skal i seg selv utløse rettigheter etter tariffavtalen.

Arbeidsretten åpnet videre for at forsikringsselskapene kan utbetale erstatning mens folk fortsatt er tilstått arbeidsavklaringspenger, men at det da foretas en konkret vurdering.

Like rettigheter

Eldre arbeidstakere vil med denne dommen også ha samme rett til yrkesskadeerstatning etter tariffavtalen som yngre arbeidstakere.

Fagforbundets sak

Det var Fagforbundet som gikk til søksmål på spørsmålet om når yrkesskadeerstatning kan utbetales og hva som skal ligge til grunn for vedtak om å gi yrkesskadeerstatning. Problemstillingen har blitt stadig mer aktuell etter hvert som det går stadig lenger tid fra en person er utsatt for en hendelse til vedkommende får beskjed om at han eller hun er varig ufør. Mange går av med alderspensjon mens de venter på en endelig avklaring av yrkesskaden sin.

KS tapte

KS mente at yrkesskadeerstatningen skulle utbetales først når den skadelidte fikk varig uførepensjon. Det ville betydd at de som var blitt alderspensjonister mens de ventet på avklaring fra NAV, aldri ville blitt uførepensjonister og dermed heller ikke ville hatt rett til yrkesskadeerstatning etter tariffavtalen.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.