Yrkesfaglærere inkludert i lærerløftet!

- innholdet kan være utdatert

Stipendordning gjelder ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU), praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (PPU-y) eller treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL).

LO og Skolenes landsforbund (SL) er meget fornøyd med og glad over at stipendordningen har kommet på plass.

– Faglige dyktige og engasjerte faglærere er like viktig i fag- og yrkesopplæring som i andre utdanninger. Minst 1000 yrkesfaglærere jobber i videregående skole i dag uten godkjent lærerutdanning. Om lag halvparten av disse er allerede i gang med kvalifiserende utdanning. Flere bør benytte sjansen, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Les mer på lo.no.