Yrkesfaglærere inkludert i lærerløftet!

Publisert: 07.05.15

– innholdet kan være utdatert

Stipendordning gjelder ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU), praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (PPU-y) eller treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL).

LO og Skolenes landsforbund (SL) er meget fornøyd med og glad over at stipendordningen har kommet på plass.

– Faglige dyktige og engasjerte faglærere er like viktig i fag- og yrkesopplæring som i andre utdanninger. Minst 1000 yrkesfaglærere jobber i videregående skole i dag uten godkjent lærerutdanning. Om lag halvparten av disse er allerede i gang med kvalifiserende utdanning. Flere bør benytte sjansen, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Les mer på lo.no.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.