«Vi som elektrifiserer Norge» – tilbyr åtte nye gratis kurs!

- innholdet kan være utdatertBransjeprogrammet tilbyr nå kurs innenfor elektro, automasjon, fornybar- og kraftnæringen. Sjekk kursene og hvordan du kan melde deg på her.

Norge elektrifiseres og etterspørselen etter løsninger som gjør det mulig å benytte mer fornybar kraft vil bare øke i framtiden. Samtidig stiller den raske teknologiske utviklingen stadig nye krav til kunnskap og kompetansen hos dem som skal gjøre jobben.

Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge» utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal være et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomheter investerer egne ressurser og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid.

Programmet skal gi flere muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen som du lenge har tenkt på. I tillegg skal bransjeprogrammet bidra til at arbeidstakere som har havnet utenfor arbeidslivet som følge av COVID-19 krisen får muligheten til å ta heve kompetansen mens de er i permitterte.Nå er de åtte første kursene for fagarbeidere klare. Dette er seks kurs innenfor elektro og to kurs innenfor kraftnæringa.  Felles for dem alle er at undervisningen som rene nettsamlinger med bruk av videokonferanseplattform med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Det er partene på bedriften som bestemmer hvor mange og hvem som får delta (se hvert kurs for lenke til påmelding)