Yorkshireskolen for tillitsvalgte

- innholdet kan være utdatert

Yorkshireskolen ble grunnlagt for over 20 år siden og er et kurs fortrinnsvis for lokale tillitsvalgte som har behov for å forstå og gjøre seg forstått på engelsk. Det kan være tillitsvalgte i internasjonalt konsern, på flerspråklige arbeidsplasser eller på arbeidsplasser hvor engelsk er arbeidsspråk. Det kan også være tillitsvalgte som er engasjert i internasjonalt arbeid, eller som har interesse for globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.

Hensikten med kurset er at tillitsvalgte skal få økt sitt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk, og få muligheten til å praktisere språket muntlig og skriftlig overfor lokale tillitsvalgte på grasrotnivå i Yorkshire. Kurset er dermed ikke bare et språkkurs, men en arena hvor man kan få kjennskap til fagbevegelsen og den politiske situasjonen i England med muligheten for å sammenlikne norske og engelske forhold i et engelsk sosialt og kulturelt miljø. Det første kurset ble for eksempel  gjennomført like etter at Margaret Thatcher hadde gått av som statsminister, og det er lett å forestille seg hvor opphetet diskusjonene var den gangen!

Krav

Det kreves at deltakerne har grunnleggende engelskkunnskaper og skal kunne delta i samtaler om dagligdagse emner. Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til god skriftlig formuleringsevne på engelsk. Arbeidsspråket gjennom hele kurset er engelsk.

Mer informasjon om kurset og for påmelding finner du på aof.no/toppskolering