YIT gjennomfører selskapsdeling

Publisert: 07.02.13

– innholdet kan være utdatert

De delene av YIT som omfatter tekniske bygginstallasjoner og service i Europa skal etter planen inngå i et nytt selskap, Caverion

I Norge betyr det at dagens YIT-virksomhet med 3 700 medarbeidere fortsetter som før – bare under det nye navnet Caverion.

Caverion får rundt 19 200 medarbeidere og skal noteres på Nasdaq OMX Helsinki.

Entreprenør og bolig

Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland forblir i YIT, og selskapet skal fortsatt fokusere på entreprenørvirksomhet, utvikling av eiendommer og større leilighetskomplekser i Finland og Øst-Europa. Selskapet får ca 6 200 medarbeidere.

Mer effektivt

Oppdelingen av konsernet i to uavhengige selskap vil sørge for en mer effektiv gjennomføring av strategier og mer fokusert ledelse. De operasjonelle synergiene mellom virksomhetene er i dag begrenset siden de hovedsakelig opererer i ulike geografiske markeder, skriver YIT i en pressemelding.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.