Vurderer sterkere reaksjoner

Publisert: 12.09.12

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsdepartementet vurderer for tiden håndhevingen av arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Departementet ser blant annet på strafferammer og anmeldelsespraksis.

Gebyrhjemmel vurderes

Det kan blant annet bli aktuelt å gi Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet hjemmel til å bruke gebyrer som sanksjonsmiddel, særlig overfor bedrifter med gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven og andre arbeidsmiljøbestemmelser.

nndragning av overskudd er også blant forslagene som vurderes.

Kollektiv søksmålsrett

– I tillegg har departementet satt i gang en ekstern utredning av såkalt kollektiv søksmålsrett for å vurdere om fagforeninger bør få selvstendig søksmålsrett ved ulike brudd på arbeidsmiljøloven og reglene for innleie av arbeidskraft, sier statssekretær Jan-Erik Støstad til NTB/ANB, referert på FriFagbevegelse.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.