Vurderer andre kriterier enn anbudspris

Publisert: 01.07.15

– innholdet kan være utdatert

En nedsatt kommisjonen har arbeidet med problemet i over to år, og arbeidet har vært personlig ledet av samferdselsminister Alexander Dobrindt. Kommisjonen har lagt fram en plan som departementet skal arbeidet videre med før den legges fram for regjeringen, skriver Byggeindustrien.

Målet er å unngå framtidige byggeskandaler av typen «BER» , den nye hovedflyplassen i Berlin.

I planen ligger det blant annet forslag om økt satsing på digitale planleggingsmetoder, bedre risikomanagement og styrket byggherrekompetanse.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.