Vurdere midlertidighet i staten

Publisert: 24.06.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Utvalget ble oppnevnt av departementet i februar i år og utvalgsleder er advokat Ingeborg Moen Borgerud.

Etter vedtaket om endringer i AML og sosialtjenesteloven, ble regjeringen enig med KrF og Venstre om å utvide det opprinnelige mandatet for tjenestemannslovutvalgets arbeid.

Utvalget skal også se på bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige tilsettinger. Dette gjelder særlig de lengste midlertidige ansettelsene.

Utvalget har fått forlenget frist til 18. desember 2015.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.