Vox-midler til kompetanseheving av tillitsvalgte

- innholdet kan være utdatert

Prosjektmidlene er et statlig tiltak for å nå målsettingen om livslang læring og ble opprettet av den rødgrønne regjeringen i 2011.
Prosjektene skal bidra til økt oppmerksomhet på arbeidsplassen og i samfunnet rundt voksnes rettigheter og muligheter til etter- og videreutdanning.
Det er fjerde gang midlene lyses ut. Det har vært totalt 12 prosjekter, der til sammen elleve fylker har vært involvert. Disse prosjektene har vært ledet av enten karrieresentre, LO eller AOF. Vox ønsker at flere fylker og organisasjoner skal søke prosjektmidler.

Oppfølging av kongressvedtak


LO oppfordrer flere forbund til å søke om slike midler som en oppfølging av kongressvedtaket om kompetansetillitsvalgte, et begrep som er innført i Hovedavtalen mellom LO og NHO.
Målet i 2014 bør være at flere i LO-familien fremmer søknader og får tilslag på finansiering. Om ikke midlene benyttes av LOs forbund, vil midlene i større grad tilfalle karrieresentrene og andre arbeidstakerorganisasjoner.

Dekke opplæring


Prosjektmidlene skal dekke utgifter til selve opplæringen. Støtten skal ikke dekke frikjøp/tapt arbeidsfortjeneste for deltakerne. Det er krav om egenandel i prosjektene.

Tildeling og kriterier


Eventuell tildeling skjer i to omganger: halvpartene tildeles når søknaden godkjennes. Resten tildeles etter at deltakerne er meldt inn til Vox, senest 10. juni.
Mer informasjon om midlene og kriterier finner du på hjemmesiden til Vox.

Søknad


Søknaden skal fylles ut i skjemaet nedenfor og sendes per e-post til postmottak@vox.no

Last ned søknadsskjema (word)
Søknadsfrist: fredag 21. mars.