Voldelige aksjoner mot tillitsvalgte

- innholdet kan være utdatert

Attentatmannen ble filmet idet han rolig forsvant på motorsykkel.
Fagforeningen mistenker at drapet ble iverksatt av den lokale avdelingen av arbeidsgiverorganisasjonen. Fagforeningen viser også til andre attentat og mord som har skjedd tillitsvalgte som har satt i gang en kampanje for å avsløre korrupsjon i bransjen.
ITF forlanger at presidenten på Filippinene gjør det han kan for å stoppe mordene på fagforeningsledere og menneskerettighetsaktivister, og at han sørger for at morderne stilles for retten.
For at presidenten skal bli lydhør, ber ITF om protester via en e-postaksjon.