Virker: stor useriøsitet på byggeplasser

Publisert: 19.09.13

– innholdet kan være utdatert

Til Aftenposten sier Bengt Herning at at ønsker seg flere tilsyn og at skattemyndighetene også tar en runde med de offentlige byggherrene.

– Sosial dumping kan skje fordi forbrukerne kjøper billige tjenester, eiendomsutviklerne kjøper billige tjenester og det offentlige jager etter billige tjenester. Offentlige etater er pålagt å jakte på det billigste. Offentlige oppdragsgivere som ikke gidder å sjekke nedover i leverandørkjeden, må stilles til ansvar, sier Herning.

Virke er tilhenger av konkurranse på pris – men det må være på like vilkår og i tråd med loven.

Nok offentlig kompetanse?

Han får støtte fra konsernsjef Amund Alm i entreprenørbedriften Alliero, som med sine 300 ansatte, mener full åpenhet rundt offentlige anbudsrunder er avgjørende. 

– Jeg ønsker meg mer åpenhet inn mot offentlige kunder slik at vi i sammen kan bidra til å avdekke ulovligheter i bransjen, sier Alm.

Sprer seg til seriøse

Samfunnsøkonomen Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeidsdepartementet i syv år frem til høsten 2012, utga i sommer boken “Sosial dumping”.

Støstad mener utviklingen truer den norske modellen selv om den rødgrønne regjeringen har satt iverk mange tiltak for å stanse utviklingen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.