Virker: stor useriøsitet på byggeplasser

- innholdet kan være utdatert

Til Aftenposten sier Bengt Herning at at ønsker seg flere tilsyn og at skattemyndighetene også tar en runde med de offentlige byggherrene.
– Sosial dumping kan skje fordi forbrukerne kjøper billige tjenester, eiendomsutviklerne kjøper billige tjenester og det offentlige jager etter billige tjenester. Offentlige etater er pålagt å jakte på det billigste. Offentlige oppdragsgivere som ikke gidder å sjekke nedover i leverandørkjeden, må stilles til ansvar, sier Herning.
Virke er tilhenger av konkurranse på pris – men det må være på like vilkår og i tråd med loven.

Nok offentlig kompetanse?


Han får støtte fra konsernsjef Amund Alm i entreprenørbedriften Alliero, som med sine 300 ansatte, mener full åpenhet rundt offentlige anbudsrunder er avgjørende. 
– Jeg ønsker meg mer åpenhet inn mot offentlige kunder slik at vi i sammen kan bidra til å avdekke ulovligheter i bransjen, sier Alm.

Sprer seg til seriøse


Samfunnsøkonomen Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeidsdepartementet i syv år frem til høsten 2012, utga i sommer boken «Sosial dumping».
Støstad mener utviklingen truer den norske modellen selv om den rødgrønne regjeringen har satt iverk mange tiltak for å stanse utviklingen.