Vindkraftkommunene vil ha sin andel

Publisert: 06.05.10

– innholdet kan være utdatert

– Et regelverk som sikrer vindkraftkommunene deres rettmessige andel av verdiskapningen som skjer ved vindkraftutbygging i Norge må på plass snarest, sier ordfører Iver Nordseth i landets største vindkraftkommune, Smøla.

Bak seg har han 40 medlemskommuner langs hele norskekysten. De 40 kommunene er medlemmer i Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) som avholdt landsmøte denne uken.

– Vi møter stor forståelse for vårt krav om en andel av verdiskapningen ved utnyttelse av naturressurser hos myndighetene, forteller Nordseth. – Dessverre viser det seg at viljen hos myndighetene til å finne en løsning, ikke nødvendigvis er like stor som aksepten.  

Manglende ordninger
I dag eksisterer det ikke noe noen rettighetsbaserte ordninger som sikrer vindkraftkommunene kompensasjon og andeler av fortjenesten ved bruk av de lokale vindressursene.  Kommunene kan sikre seg en liten gevinst ved å innføre eiendomsskatt, og eventuelle ytelser til lokalsamfunnet kan fremforhandles med konsesjonær. Likevel viser erfaring at dette ikke er noen god løsning, da eventuelle tilbud om ytelser til lokalsamfunn varierer veldig mellom de enkelte kommuner og utbyggere.

Rimelig krav.
LNVK ønsker å ivareta lønnsomheten i vindkraftprosjektene, og har derfor utformet et forslag til et nytt lønnsomhetsbasert skatteregime. Dette forslaget vil sikre lønnsomheten i vindkraftprosjektene, samtidig som kommunene sikres en rettmessig andel av den lokale verdiskapningen som en vindkraftutbygging genererer. 

Et annet argument er de klare parallellene mellom vindkraft og vannkraft. Begge utnytter en lokal og evigvarende ressurs, og eventuelle miljøproblemer av lokal art. Likevel er det i dag kun vannkraftkommuner som kompenseres og får en andel av den verdiskapning som blir generert.

Lokal skepsis
Dersom vi ikke får på plass et skikkelig skatteregime, er Nordseth og LNVK redd for at det i fremtiden kan bli vanskelig å få tildelt konsesjoner for vindkraft.  De registrerer tiltagende misnøye og flere aktive “motvindaksjoner” i kommunene, og uten lokalpolitisk samtykke, blir det heller ingen utbygging av vindkraft. LNVK vil nå øke trykket for å få gjennom krav om lønnsomhetsbasert skatteregime, og forventer også at både myndigheter og utbyggere ser nødvendigheten av at dette snarest kommer på plass.

Valg
Iver Nordseth, ordfører i Smøla kommune ble på landsmøtet enstemmig gjenvalgt som leder av LNVK. Med seg i styret har Nordseth nå:

  • Jonni Solsvik, ordfører Andøy kommune(nesleder)
  • Karin Søraunet, ordfører Vikna kommune
  • Harald Rydland, ordfører Fitjar kommune
  • Vibeke Stjern, ordfører Åfjord kommune

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.