Vil sikre kjøpekraften

- innholdet kan være utdatert

Det er klart etter dagens møte i LOs representantskap der årets mellomoppgjør sto på dagsorden.
Med en anslått prisstigning på to prosent fra i fjor til i år, antyder dette en økonomisk ramme for årets oppgjør på 2-3 prosent. I så fall vil lønnsveksten i Norge komme ned på omtrent det samme nivået som anslås internasjonalt.
NHO-direktør John G. Bernander har tidligere hevdet at hensynet til konkurranseutsatt næringsliv og usikkerheten i internasjonal økonomi taler imot sentrale tillegg i årets lønnsoppgjør. Det øret ville imidlertid ikke LO-lederen høre på:
– Den visa har vi hørt før og tar den med stor ro, sa Flåthen i sin tale til representantskapet.

Forhandlingsstart 21. mars


I tråd med tradisjonen i LO konkluderer uttalelsen representantskapet vedtok med at LO-sekretariatet fikk fullmakt til å vedta de endelige kravene. De vil bli overlevert Næringslivets Hovedorganisasjonen (NHO) 21. mars. Da starter årets forhandlingssesong for alvor. Etter planen skal LO og NHO være ferdige med å forhandle om lønnstilleggene for ansatte i industrien innen 1. april. Deretter følger de øvrige avtaleområdene i tur og orden.
Les mer på frifagbevegelse.no.
Les hele den tariffpolitiske uttalelsen fra representantskapet her.