Vil se alle juridiske vurderinger

Publisert: 14.02.12

– innholdet kan være utdatert

– Det er såpass stor usikkerhet rundt følgene av vikarbyrådirektivet, at alle berørte parter bør få innsyn i de juridiske vurderingene, sier SVs Karin Andersen til NRK.no.

Interne vurderinger

Bakgrunnen er at Ap-politikere gjentatte ganger har hevdet at juristene i både Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet og Justisdepartementet vurderer det slik at EUs direktiv ikke vil føre til endringer i arbeidsmiljøloven.

Vil offentliggjøre

Disse vurderingene er ikke offentliggjort og nå krever SV, Fellesforbundet, YS, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Unio, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Sykepleierforbund og EL & IT Forbundet at disse vurderingene blir gjort kjent for alle,skriver NRK.no.

Saken ble også presentert på NRK1-nyhetene kl. 21.00 i mandag kveld.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.