Vil investere i kraftnettet

Publisert: 04.02.10

– innholdet kan være utdatert

Statsråden mener mye har skjedd i året som gikk. Det er ett år siden regjeringen lanserte sin tiltakspakke der Enova fikk økt Energifondet med 1,2 milliarder kroner. Det er også ett år siden Riis-Johansen lanserte de åtte forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME), sammen med statsråd for høyere utdanning Tora Aasland, under Energiuka i fjor.

– Vi ser at energi står i sentrum for mye av det som skjer i samfunnsutviklingen i Norge og globalt, sa olje- og energiministeren innledningsvis.I innlegget trakk han blant annet frem arbeidet til Energi21, sammen med behovet for økt rekruttering til bransjen, ufordringene knyttet til vinterens kulde og behovet for mer effektiv fornybar energi.

Forsyningssikkerhet var ett av hovedmomentene i innlegget. -Etter å ha snakket om energieffektivisering og ulike former for fornybar energiproduksjon, så kommer jeg ikke utenom å si noe om nettutbygging. Jeg har lyst til å understreke dette som et hovedpoeng ved energipolitikken fremover. Som politiker opplever jeg et stort engasjement for utbygging av fornybar energi. Vi har kraftselskap i hele landet som ivrer etter å få bygge ut vindkraft. Vi har bønder i distriktene som ønsker å utnytte kraften fra bekker og sideelver og vi har fremragende forskningsmiljø og bedrifter som ønsker å utvikle ny energiteknologi. Det som jeg imidlertid føler er underkommunisert i den større samfunnsdebatten, er det grunnleggende behovet for en utbygging av strømnettet, sa Riis-Johansen.

Les hele innlegget til statsråden på departementets hjemmeside.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.