Vil ha rettslig prøving av DLD

Publisert: 18.10.11

– innholdet kan være utdatert

Datalagringsdirektivet ble med knapt flertall vedtatt av Stortinget i april og skal være innført innen 1. juli 2012.

Saksøke staten

.

Digitaltpersonvern har som plan å saksøke staten for å avklare om direktivet bryter med grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Foreningen vil ha en ordentlig og uavhengig behandling i uavhengige domstoler, om nødvendig helt fram til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMK) som siste instans.

Stor motstand

På foreningens hjemmeside påpekes det at Datalagringsdirektivet hadde stor motstand før stortingsvedtaket og motstanden er fortsatt stor. Mange sterke og faglige miljøer er motstandere og flere mener implementeringen av direktivet er imot EMKs beskyttelse.

Strider mot grunnloven

Det påpekes også på foreningens nettside at i alle de europeiske stater hvor den nasjonale implementeringen har blitt prøvd for nasjonale domstoler, har den blitt ansett som stridende mot grunnlov og/eller EMK.

En slik rettslig prøving er dyr og Digitaltpersonvern ber derfor om pengegaver for å gjennomføre prøvingen.

Georg Apenes har forøvrig disse med seg i foreningen:

  • Espen Andersen, førsteamanuensis ved institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.
  • Anders Brenna, leder av Stopp datalagringsdirektivet og tidligere redaksjonssjef her i digi.no, nå produktsjef i Aftenposten.
  • Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne, tidligere styreverv i Stopp datalagringsdirektivet og nå styremedlem i Elektronisk Forpost Norge.
  • Heidi Nordy Lunde fra Oslo Høyre, en aktiv samfunnsdebattant kanskje best kjent som bloggeren «VamPus». Hun var med å starte Stopp datalagringsdirektivet og fungerte der som nestleder.
  • Halvor Stenstadvold, statsviter og tidligere statssekretær (Høyre i Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Stenstadvold satt i Orklas konsernledelse fra 1988-2006 og er tidligere styreleder i NRK, Norges Forskningsråd og Oslo Børs. For tiden er han styreleder i tankesmien Civita og innehar en rekke andre styrevern, blant annet i Statkraft og Storebrand.
  • Fredrik Øvergård, Venstre-politiker med styrevern i partiets avdelinger i Sør-Trøndelag og Malvik. Øvergård har bakgrunn som systemutvikler

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.