Vil ha lovendring

Publisert: 20.12.11

– innholdet kan være utdatert

LO-lederen frykter for sosial dumping og nye klasseskiller i Norge. Derfor mener han en lovendring må til for passe på når det offentlige setter tjenester ut på anbud.

– Vi risikerer å få et A- og B-lag i Norge. Hvis vi ikke klarer å bekjempe sosial dumping kan vi få et arbeidsmarkedet som likner på forholdene i land som Kuwait og Saudi-Arabia, sier LO-leder Roar Flåthen til papirutgaven av Dagbladet i dag. 

For enkelte arbeidstakere er allerede todelingen en realitet, mener LO-lederen.

– Vi ser allerede at det er arbeidstakere som får langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn majoriteten. De bor dårlig, har dårligere lønnsvilkår og blir behandlet verre enn oss andre. De blir behandlet som kveg, sier LO-lederen.

Det siste året har Dagbladet skrevet om ansatte som har fått dumpet lønns- og arbeidsvilkårene etter at jobben deres har blitt satt ut på anbud. LO-lederen er sjokkert over reportasjene, og mener at vi risikerer å få en ny klasseinndeling i Norge.

– Hvis vi taper kampen mot sosial dumping kan det forandre hele arbeidsmarkedet. Vi risikerer at arbeiderne igjen må stå med lua i hånda, sier Flåthen.

LO-lederen mener anbudsutsetting kan undergrave den nordiske modellen.

Slår beina under systemet

– Vårt samfunn har lyktes fordi vi har høy produktivitet, høy kjøpekraft og vi har hatt en god økning i levestandarden. Når folk får lavere lønninger, midlertidige kontrakter og dårligere pensjoner kan dette slå beina under hele systemet, sier LO-lederen.

– Vi ønsker å lovpålegge virksomhetsoverdragelse for tjenester som blir anbudsutsatt, sier Flåthen. Det vil bety at de ansatte beholder jobb-, lønn- og arbeidsvilkår selv om selskapet de jobber i mister anbudet. I tillegg ønsker han å forlenge tiden mellom anbudene.

De ansatte blir kasteballer når det offentlige setter tjenester ut på anbud, sier Flåthen. LO-lederen mener også flere kommuner bør vurdere å rekommunalisere tjenester de har satt ut på anbud.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.