Vil fjerne oppsigelses-vernet

Publisert: 31.05.11

– innholdet kan være utdatert

Sundnes sier til frifagbevegelse.no at hun kjenner til utspillet, som kom på et ekspertmøte i FNs arbeidsorganisasjon ILO i april. Sundnes er for tiden i Genève der hun representerer norsk LO på ILOs årskonferanse. Der er ikke saken på dagsorden.

Avventer rapport

–Den endelige rapporten fra ekspertmøtet er ikke ferdig, men det skal ha kommet tydelig fram at arbeidsgiversiden mener konvensjonen om oppsigelsesvernet er unødig. Arbeidsgiverne er likevel isolert, for arbeidstakersiden og regjeringene sto sammen mot forslaget. ILOs styre får det til behandling i november og det er da vi får den store diskusjonen, sier Sundnes.

Kaninen opp av hatten

Det var på tampen av et trepartsmøte i april at arbeidsgiversiden dro kaninen opp av hatten. Ekspertmøtet, der også arbeidstakerorganisasjonene og regjeringene var representert, var sammenkalt for å drøfte hindringer for at enkelte av FNs medlemsland ikke har ratifisert konvensjon nr. 158. På slutten av møtet reiste arbeidsgiverne den uventede løsningen på hele problemet; å oppheve hele konvensjonen, som regnes som den viktigste for å beskytte arbeidstakere globalt mot usaklig oppsigelse.

Les mer på frifagbevegelse.no

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.