Vil fjerne forskrift

- innholdet kan være utdatert

Rapporten Et bedre organisert strømnett ble 5. mai overlevert Olje- og energiminister Tord Lien. Ekspertgruppen bak rapporten er ledet av Eivind Reiten og anbefaler blant annet å fjerne kompetanseforskriften, som stiller krav til tilstrekkelig kompetanse i den daglige driften. Utvalget mener tilstrekkelig leveringskvalitet og beredskap ivaretas gjennom beredskapsforskriften.
– Fjerning av kompetanseforskriften vil redusere forsyningssikkerheten og kvaliteten i nettet, mener Solhaug.

Sentralnettet beholdes


I tillegg til at utvalget vil fjerne kompetanseforskriften, vil den innføre pant i kraftledninger, regler for tjenestekjøp i konsern og dokumentavgift, samt ny struktur av nettet.
– Jeg er enig med utvalget i at sentralnettet beholdes som i dag, mer eller mindre, og at regional- og distribusjonsnettet slås sammen. Men det er viktig å ivareta eiernes og ansattes interesser, sier Solhaug.
Utvalget vil ha et skille mellom nettvirksomheten og aktiviteter knyttet til produksjon og omsetning, og redusere antallet nettselskaper. Den foreslår også at noen få selskaper skal få et sterkere regionalt ansvar for utvikling av nettet.

Privatisering er ikke løsningen


I rapporten mener utvalget at kommunalt eierskap og faste ansettelser er et problem for sektoren.
– Erfaringene fra utlandet viser at private eierskap fungerer ganske dårlig hvis målet er å ta bedre vare på eksisterende infrastruktur, uttaler Solhaug. Det er bekymringsfullt at utvalget legger seg på en slik linje i sin rapport.
– Det er viktig å rekruttere folk til sektoren, spesielt siden det er mangel på energimontører i dag. Vi har ikke tro på at man får flere montører av å tilby dem mer usikre og dårligere arbeidsvilkår enn de har i dag, sier Henning Solhaug.


Du kan lese mer om saken på fagbladet Nettverk sin hjemmeside.
På siden til Olje- og energidepartementet finner du selve rapporten.