Vil endreArbeidsmiljøloven

Publisert: 08.10.13

– innholdet kan være utdatert

Erna Solberg og Siv Jensen har lagt fram sin politiske plattform for den nye borgerlige regjeringen.

Når det gjelder arbeidslivet er punktene regjeringa vil endre, først og fremst knyttet til arbeidsmiljøloven, arbeidstid og åpne for midlertidige ansettelser.

Den nye regjeringen vil fortsette arbeidet mot sosial dumping. De vil også evaluere tiltakene mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk og vurdere nye tiltak. Allmenngjøringsordningen skal videreføres.

Energi

Solberg-regjeringen vil legge til rette for en strukturendring i retning færre og mer robuste nettselskaper for å ivareta kundenes behov for en effektiv prissetting, god forsyningssikkerhet og kvalitet i tjenestene.

De vil også sikre en god balanse mellom utbygging av ny kraftproduksjon og nye mellomlandsforbindelser, og endre energiloven slik at også andre aktører enn Statnett skal kunne eie og drive disse forbindelsene. Samfunnshensyn ivaretas gjennom konsesjonsbehandlingen.

De blåblå vil fjerne kompetanseforskriftens bemanningskrav for kraftproduksjon og nettselskap, og erstatte denne med generelle kvalitets- og sikkerhetskrav.

Sykelønn

Når det gjelder sykelønn lover de i den ene setningen å videreføre dagens sykelønnsordning, mens de i neste punkt legger føringer for den nye IA-avtalen, og de vil også innføre normerte sykemeldingsperioder og at ingen kan sykemeldes lenger enn seks måneder av sin egen fastlege.

Les hele regeringserklæringen her.

 

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.