Vil bøtelegge verstingene

- innholdet kan være utdatert

– Vi håper at en ny forskrift om dette vil bli sendt på høring til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i løpet av høsten, opplyser direktør Ingrid Finboe Svendsen i Direktoratet for arbeidstilsynet.
Dersom den nye forskriften blir vedtatt, får Arbeidstilsynet mulighet til å bruke økonomiske sanksjoner som bøter mot bedrifter som gjentatte ganger bryter arbeidsmiljøloven.

Sterkere virkemidler


– Vi har sett at vi trenger sterkere virkemidler overfor bedrifter som gjentatte ganger bryter loven, og der verken pålegg eller stansing er nok, sier Svendsen til NTB.
Hun understreker at de aller fleste bedriftene følger pålegg de får fra Arbeidstilsynet.
– Men så har vi noen der vi finner de samme forholdene i tilsyn etter tilsyn. De må få en reaksjon som de kjenner, en økonomisk straff som gjør det klinkende klart at det ikke lønner seg å drive ulovlig, sier Svendsen.

Små bedrifter


De største synderne når det gjelder arbeidsmiljøloven er som oftest små bedrifter innen byggebransjen, hotell- og restaurant og renholdsbransjen, samt enkelte innen landbruket, opplyser Svendsen.
– De mest alvorlige bruddene på arbeidsmiljøloven er der det blir akutt fare for liv og helse, for eksempel når folk arbeider oppe på tak uten sikringsutstyr. Når det gjentar seg gang på gang, trenger vi sterkere reaksjoner, for å hindre tilbakefall, sier Svendsen.
På landsbasis utfører Arbeidstilsynet i gjennomsnitt 15.000 tilsyn i året. I 60 prosent av tilfellene blir det avdekket lovbrudd. (ANB-NTB)