– Viktige resultater oppnådd

Publisert: 16.05.13

– innholdet kan være utdatert

Det skriver statsminister Jens Stoltenberg i sitt forord til regjeringens fagligpolitiske regnskap.

– Regjeringen har gjennom to handlingsplaner satt i verk tiltak mot sosial dumping, den tredje er under utarbeidelse våren 2013, skriver han videre.

Partienes holding

Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med 41 spørsmål om deres standpunkter i sentrale arbeidslivsspørsmål. I regjeringens fagligpolitiske regnskap gjøres det opp status for regjeringens arbeid.

340.000 flere i arbeid

– Over 340.000 flere er i arbeid i dag enn i 2005. To av tre i privat sektor. Bare i 2012 ble det startet 55.000 nye foretak i Norge. Vi styrte Norge trygt gjennom finanskrisen, og har den største sysselsettingen med Europas laveste ledighet som resultat.

Last ned regjeringens fagligpolitiske regnskap

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.