– Viktige resultater oppnådd

- innholdet kan være utdatert

Det skriver statsminister Jens Stoltenberg i sitt forord til regjeringens fagligpolitiske regnskap.
– Regjeringen har gjennom to handlingsplaner satt i verk tiltak mot sosial dumping, den tredje er under utarbeidelse våren 2013, skriver han videre.

Partienes holding


Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med 41 spørsmål om deres standpunkter i sentrale arbeidslivsspørsmål. I regjeringens fagligpolitiske regnskap gjøres det opp status for regjeringens arbeid.

340.000 flere i arbeid


– Over 340.000 flere er i arbeid i dag enn i 2005. To av tre i privat sektor. Bare i 2012 ble det startet 55.000 nye foretak i Norge. Vi styrte Norge trygt gjennom finanskrisen, og har den største sysselsettingen med Europas laveste ledighet som resultat.
Last ned regjeringens fagligpolitiske regnskap