Viktige kontrakter til Nexans

Publisert: 15.07.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Den ene kontrakten gjelder produksjon og levering av 290 kmsjø- og landkabler som skal kople sammen danske transformatorstasjoner for å forsterke el-nettet i Danmark. Leveransen er en del av et prosjekt på nasjonalt nivå hvor alle kraftkabler skal flyttes under jorden inen 2013. Avtalen er verdt 200 millioner kroner, skriver Halden Arbeiderblad.

Norge/Storbritannia

Den andre kontrakten er produksjon og legging av sjøkabelen på norsk side som kopler sammen kraftsystemet i Norge og England. Det blir verdens lengste kraftkabel mellom land. Produksjon og legging deles mellom Nexans (norsk side av Nordsjøen) og Prysmian (britisk side).

Kablene skal både produsere ved Nexans fabrikk i Halden og i Hannover i Tyskland. Avtalen er verdt 2 720 millioner kroner.

Les mer på Nexans nettside.

Se også egen sak om Statnett/NSN Link.

 

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.