Viktige kontrakter til Nexans

- innholdet kan være utdatert

Den ene kontrakten gjelder produksjon og levering av 290 kmsjø- og landkabler som skal kople sammen danske transformatorstasjoner for å forsterke el-nettet i Danmark. Leveransen er en del av et prosjekt på nasjonalt nivå hvor alle kraftkabler skal flyttes under jorden inen 2013. Avtalen er verdt 200 millioner kroner, skriver Halden Arbeiderblad.

Norge/StorbritanniaDen andre kontrakten er produksjon og legging av sjøkabelen på norsk side som kopler sammen kraftsystemet i Norge og England. Det blir verdens lengste kraftkabel mellom land. Produksjon og legging deles mellom Nexans (norsk side av Nordsjøen) og Prysmian (britisk side).

Kablene skal både produsere ved Nexans fabrikk i Halden og i Hannover i Tyskland. Avtalen er verdt 2 720 millioner kroner.

Les mer på Nexans nettside.

Se også egen sak om Statnett/NSN Link.