Viktig seier i retten: Tre elektromontører beholder jobbene

- innholdet kan være utdatert

Tre elektromontører i Bravida beholder jobbene etter at lagmannsretten har kjent oppsigelsene ugyldig.

I begynnelsen av 2016 var det for få oppdrag i prosjektavdelingen til Bravida i Bergen. Dermed startet prosessen med nedbemanning. Det endte med 23 oppsigelser, og at de tre EL og IT-medlemmene mottok oppsigelser i november 2016.

Angrep på ansiennitetsprinsippet er slått tilbakeDe tre ansatte mente at oppsigelsene manglet saklig begrunnelse, og at ansiennitetsprinsippet tilsa at de burde beholde jobbene. EL og IT Forbundet støttet søksmålet. Det fikk først medhold i Tingretten, og nå i Lagmannsretten etter at Bravida anket den første dommen.

I argumentasjonene ble det vektlagt at montørene har like god kompetanse som de ansatte som fikk beholde jobben. Bravidas vurderinger som ble lagt til grunn for utvelgelsen er subjektive og ikke etterprøvbare. Det foreligger ingen dokumentasjon for vurderingene som er gjort og det mangler system for kompetansekartlegging i bedriften. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler, og ledelsen i selskapet kunne heller ikke bevise grunnlaget for utvelgelsen.

Denne saken har også blitt omtalt i media som en av to saker hvor arbeidsgiverne har gått til angrep på ansiennitetsprinsippet som ligger i hovedavtalen. Dette angrepet er nå slått tilbake.

Bravida skal betale 25 000 hver til de tre elektromontørene for tort og svi, samt alle våre saksomkostninger, totalt 686 000,- kr eks mva. Bravida har anledning til å anke dommen opp til Høyesterett.

Gratis juridisk hjelp er en av medlemsfordelene i EL og IT ForbundetFår du problemer i ditt arbeidsforhold, kan det bli aktuelt å gå til domstolen. Gjennom medlemskap i EL og IT Forbundet kan du få gratis tilgang til landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål (forutsetter at saken godkjennes av forbundet). Da settes LO juridiske avdeling på saken. Den er landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljø med spesialkompetanse i spørsmål som er viktig for deg i ditt arbeidsforhold.

EL og IT Forbundet takker Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland/Sogn og Fjordane ved Atle Rasmussen (leder) og Åge Blummenfelt (organisasjonssekretær), LOs juridiske avdeling ved Elisabeth Grannes, de tillitsvalgte i Bravida og forbundssekretær Jan Henrik Larsen for innsatsen. Vi takker også de tre Bravida-medlemmer som har stått rakrygget gjennom denne vanskelige saken.