Viktig seier i lagmannsretten

- innholdet kan være utdatert

Oppsigelsen av et EL og IT-medlem er kjent ugyldig av lagmannsretten.

Dommen fra Frostating lagmannsrett sier at utvalgskretsen er usaklig, og at oppsigelsen dermed er ugyldig.

– Det er veldig bra at lagmannsretten fremhever betydningen av at arbeidsgiver er forpliktet til å følge ansiennitetsprinsippet, og at arbeidsgiver derfor ikke kan bruke utvalgskretser som svekker betydningen av ansiennitetsprinsippet i så stor grad, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Medlemmet hadde 33 års ansiennitet. Ved nedbemanningen benyttet bedriften en utvalgskrets begrenset til divisjon og lokasjon.

Medlemmet har tidligere vunnet saken i tingretten og det var bedriften som anket saken.

Lagmannsretten har i avgjørelsen særlig trukket frem:–  De tillitsvalgte i Telenor har opptrådt konsekvent opp gjennom årene, og de har gjengitt sitt standpunkt i alle protokoller. Deres arbeid i denne saken kan være egnet å bruke som eksempel på hvordan de tillitsvalgte bør opptre, sier Wahl.

– Bedriftens ankefrist til Høyesterett er midt i januar 2019. Dommen er godt begrunnet, og er i samsvar med de rettslige utgangspunkter som er trukket opp av Arbeidsretten og Høyesterett. Saken er også svært godt opplyst gjennom lagmannsrettens behandling og hele 11 vitner er hørt i saken, så det kan ikke være noen grunn til at den skal ankes, sier Wahl.

LO-advokat Rune Lium førte saken for EL og IT Forbundets medlem.