Viktig seier: Allmenngjøring av tariffavtale forlenges

Publisert: 18.10.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Lønns- og arbeidsvilkårene i landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) skal fortsatt gjelde for alle arbeidstakere i elektrobransjen.

Det er klart etter at Tariffnemnda den 12. oktober forlenget allmenngjøringsvedtaket fra 2016. Det var EL og IT Forbundet som ba om forlenging av vedtaket.

– Dette er en god nyhet. Det sikrer arbeidsvilkårene til utenlandsk arbeidskraft på oppdrag i Norge, og er helt nødvendig for å hindre ytterligere sosial dumping og å bidra til rettferdig konkurranse mellom bedriftene i bransjen, sier Jan Henrik Larsen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet reagerer imidlertid på at Tariffnemnda sletter ordene «og for et rimelig antall hjemreise» fra forskriften», hvilket betyr at utenlandske arbeidstakere kan pålegges selv å betale for reisen mellom arbeidssted i Norge og hjemsted. Det rammer utenlandsk arbeidskraft hardt og gjør det billigere å importere arbeidskraft til Norge, mener EL og IT Forbundet.

– Etter forbundets oppfatning er det svakt at nemnda lar seg presse av ESA til å endre betingelsene for reise, kost og losji. EUs nye utstasjoneringsdirektiv gjelder ikke før 2020, så det er ingen grunn til å tilpasse seg nå, sier Larsen.

Den nye forskriften, med oppdaterte lønnssatser, trer i kraft fra 1. desember 2018.

Dette er tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert.

Tariffnemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.