Viktig møte i tele-entreprenør-utvalget

Publisert: 07.11.13

– innholdet kan være utdatert

– Når det gjelder næringspolitikk, så vil forbundet og arbeidsgiversiden ha en del felles synspunkter, sier forbundets nestleder Vidar Hennum.

Et annet tema på møtet var innleie.

Forbundets avtaler har gode bestemmelser, men de er krevende å følge opp, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Fagets framtid

Antall lærlingkontrakter inngått per 1. oktober er kun 105 for telekommunikasjonsmontørfaget, mot 228 for energimontørfaget og 1 236 for elektrikerfaget.

Også framtida for faget ble diskutert. Randi Solberg orienterte fra arbeidet i faglig råd.

Avdelingsleder Monica Derbakk la vekt på at også Utviklingsavdelingen skal bruke ressurser på dette i tida framover.

Prioritere saker

– Forbundet og teleentreprenørutvalget har mange saker å arbeide med, men dagens møte var viktig for å fastslå noen prioriteringer, sier Reidunn Wahl.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.