– Viktig fokus på elektronisk overvåking

- innholdet kan være utdatertTillitsvalgte fra forbundets ulike forhandlingsutvalg var denne uken samlet for å evaluere tariffoppgjøret 2010 – hele prosessen fra forberedelsene startet med forberedelsene tidlig i 2009.
Forhandlingsleder Jan Olav Andersen tok et tilbakeblikk på oppgjøret og om den generelle gjennomføringen. På dagsorden sto også spesialtemaer som arbeidstid, etter- og videreutdanning og elektronisk overvåking. Disse tre temaene ble vedtatt av tariffkonferansene som felles for de fleste av forbundets overenskomster.


Det ble en god diskusjon rundt punktet om elektronisk overvåking. Siden forbundets tillitsvalgte tok tak i dette i februar i fjor, har det blitt et stort press for å ta i bruk teknologien rundt i bedriftene. Forbundet var tidlig ute med å se utfordringene og problemene med elektronisk kjørebok og flåtestyring. Nå har Fafo tatt tak i temaet, LO har laget en brosjyre og det er kommet høyt i den offentlige debatten.
– Ingen andre forbund satt det på dagsorden i tariffoppgjøret. Vi ser at innføring og bruk, eller misbruk av innsamlede data, har blitt et samfunnsproblem og et problem for det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er bra at saken får bred oppmerksomhet i det offentlige rom og det tydeliggjør behovet for et klarere regelverk for hvordan elektroniske data innsamlet om ansatte skal brukes, påpekte forhandlingsleder Andersen.