Vikarbyrå dømt for dumping

Publisert: 19.03.15

– innholdet kan være utdatert

Dette kommer fram en pressemelding fra den Europeiske Bygg og Trearbeider Federasjonen, EBTF på norsk. 

Tre år etter kampanjen mot det irske vikarbyrået Atlanco RIMEC er de første resultatene synlige. Kampanjen protesterte mot utnyttelsen av tusenvis av utenlandske arbeidstakere fra ulike østeuropeiske land.

Dom i Frankrike

Den 14. mars 2015 ble det franske entreprenørselskapet Bouygues dømt til å betale erstatning på 150 000 euro. Selskapet var hovedentreprenør for Atlanco RIMEC.  De måtte også betale tilbake 22 millioner euro til de franske trygde- og skattemyndigheter.

Dommen peker i første omgang på bevisst oppbygging av komplekse, grenseoverskridende strukturer med sikte på å ansette rundt 500 polske og rumenske arbeidstakere ulovlig over en periode på flere år. Den sosiale dumpingen fant sted på en byggeplass i Flamanville.

Dom i Nederland

18. mars 2015 kom en dom i Nederland der Atlanco måtte betale 500.000 euro inn til en sperret konto som forskud. Atlanco må også gjøre alle de forespurte dokumentene tilgjengelig umiddelbart og i samsvar med tariffavtale for den nederlandske anleggssektoren. Den endelige dom er ventet i juni 2015.

Dommen ble avsagt i forbindelse med ulovlig overføring av 180 portugisisk og 25 polske arbeidere til en nederlandsk byggeplass, Avenue 2 i Maastricht.

Atlanco forsøkte å legge press på nederlandske fagforeningsledere ved å holde dem personlig ansvarlig for injurier mot Atlanco. Dette kravet ble avvist.

Toppen av isfjellet

Dessverre er Atlanco RIMEC sosiale dumping bare toppen av isfjellet. Hver dag blir tusenvis av arbeidere utnyttet som billig arbeidskraft, uten noen form for sosial beskyttelse.

EFBWW krever at grenseoverskridende sosial dumping skal prioritres på europeisk og nasjonalt nivå, og krever at:

  • · sosial dumping blir anerkjent som en forbrytelse
  • · antall inspeksjoner på byggeplasser økes betydelig, og tilynsmyndighetene må styrkes betraktelig (i form av logistikk, ansatte og krefter)
  • · tilsynsmyndighetene må samarbeide mer effektivt og utveksle all sin informasjon
  • · innleid arbeidskraft i byggebransjen må være begrenset og det må være strengt kontrollert eller til og med forbudt
  • · problemet med falsk ansettelse takles på europeisk og nasjonalt nivå
  • · Europa må få en "sosial Europol" som vil være bedre egnet til å bekjempe grenseoverskridende sosial utnyttelse
  • · Systemet med fri flyt av arbeidskraft må gjennomgå en vidtrekkende reform;
  • · Problemet med postkasseselskaper må tas opp på europeisk nivå.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.