Viderefører hovedavtalen Spekter

Publisert: 04.12.12

– innholdet kan være utdatert

Etter nesten 12 timer med forhandlinger, fellesmøter, særmøter og utvalgsmøter, valgte partene å prolongere avtalen.

Eivind Gran ledet forhandlingene for LO Stat. Forbundssekretær Reidunn Wahl representerte EL & IT Forbundet i forhandlingsutvalget. Den nye avtalen gjelder til 31. desember 2015.

Helseforetakene

I helseforetakene har man en egen særavtale knyttet til forhandlingsordningen for tariffavtalene. Denne avtalen jobbes det med tirsdag, og en antar at man vil komme fram til et resultat i løpet av dagen/ettermiddagen.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.