– Vi trives på jobb

Publisert: 29.06.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

På arbeidsplasser med høy grad av tillit, rettferdighet og samarbeidsevne i organisasjonen, og på arbeidsplasser med god lederstøtte, rettferdig ledelse og positive utfordringer i jobben, ser en at slike kan fungere som beskyttende faktorer – mot uhelse.

Gode HMS-tiltak og godt arbeid med forebygging av sykdom og skade vil naturligvis også ha betydning for et godt arbeidsmiljø, sykefravær, skader og uhelse.

Det kommer fram i STAMIs faktabok om Arbeidsmiljø og helse 2015.

Noen fakta om norsk sysselsetting
  • Rundt 2,7 millioner yrkesaktive
  • Andelen av befolkningen i arbeidsstyrken er blant de høyeste i OECD-området
  • Andelen har de siste 20 årene økt fra i overkant av 60 prosent til over 70 prosent
  • Norge har 11 prosentpoeng høyere andel sysselsatte enn EU
  • Andelen kvinner i arbeidslivet er nærmere 15 prosentpoeng høyere enn EU
  • Andelen eldre arbeidstakere er nærmere 20 prosentpoeng høyere enn EU
  • Vi er på jobb ca. 20 prosent av den totale tiden i et normalt arbeidsår – 1/3 av vår våkne tid.
  • Gjennomsnittlig arbeidstid for fulltids sysselsatte er på 38 t/uke og 13 t/uke for deltidsansatte, som er noe lavere enn EU-gjennomsnittet.
  • Vi ligger høyere enn EU innen såkalte atypiske arbeidstider- skift og turnus, som henger sammen med høy andel sysselsatte.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.