Vi minner om påmelding til vervekonferansen

Publisert: 30.11.11

– innholdet kan være utdatert

Invitasjonen omfatter distriktssekretærer, ledere av distriktene, ledere av landsomfattende klubber og fagforeninger og ledere av distriktenes ungdomsutvalg.

Konferansen holdes på Park Inn, Oslo Airport Gardermoen med oppstart torsdag 5. januar kl. 10.00 og avslutning fredag 6. januar kl. 13.00.

Invitasjon med påmeldingsskjema mv er sendt til aktuelle mottakere i organisasjonen 15. november.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.