– Vi må gjøre det sjøl!

Publisert: 19.06.15

– innholdet kan være utdatert

Kravet om rett til etterutdanning har stått sentralt i EL & IT Forbundets nyere historie. Fra en sped oppstart på forbundets landsakkordkonferanse i 1985 har etterutdanningskravet vært håndtert på forskjellig vis og med ulike strategier.

Streik og lockout

Ved lønnsoppgjøret i 1996 gikk forbundet til streik for krav om etterutdanning. Arbeidsgiversiden svarte med lockout. Konflikten – som var uten sidestykke – varte i åtte uker. Men forholdet til arbeidsgiversiden har også vært preget av kompromisser og samarbeid. Opprettelsen av Elektrobransjens utviklingssenter ELBUS var et uttrykk for dette

Ønsket en rapport

På landstariffkonferansen for Landsoverenskomsten for elektrofagene i Bergen i oktober 2013, ble det vedtatt å lage en historisk rapport over ELBUS-arbeidet med etter- og videreutdanning i perioden 1990 til 2015.

Fafo, ved forsker Dag Olberg, fikk oppdraget med å lage rapporten. Rapporten skal brukes som grunnlag for en del av diskusjonene som kommer under landstarifkonferansen i 2015.

Rapporten trykkes opp og sendes, sammen med annet relevant materiell, til deltakerne på årets landstariffkonferanse. 

Lenke til rapporten "Etterutdanningskravet og ELBUS".

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.