Vernekonferansen 2013

- innholdet kan være utdatert

Konferansen holdes på Fleischers Hotell på Voss og starter kl. 09.30 den 11. april og avsluttes kl. 15.00 den 12. april.

Program


Dag 1


09.30  Åpning av konferansen v/Ina Hess
09.45  Lexow presenterer utstyr
10.15  Stress på arbeidsplassen, utbrenthet, v/ Evy Dale, Arbeidstilsynet
11.00  Pause
11.15  Evy Dale fortsetter
13.00  Lunsj
14.00  AKAN ved bedriftslege v/Per Morten Ohnstad
16.00  Reidun Eggesbø, seniorrådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland, erfaringer med IA-arbeid og livsfasepolitikk
18.00  Slutt for dagen

Dag 2


09.00  Isak Lekve, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, presenterer forskning på hvorfor slutter elektrikere i faget ved gjennomsnittsalder 37 år.
11.00  Fritjof Øvrebø, LO-advokat, likebehandling av innleide og ansatte
13.00  Lunsj
14.00  Verneombudets time
15.00  Konferanseslutt
Påmeldingsfrist er 14. mars og påmelding kan blant annet gjøres til firmapost@elogitbergen.com

Økonomi


Konferansepris med overnatting på Fleischers Hotell  er 4 590 kroner inklusiv én overnatting, middag, to lunsjer, kaffepauser og materiell. Det forutsettes at arbeidsgiver dekker lønn, reise, opphold samt deltakeravgift.
Konferansepris uten overnatting er 3 500 kroner.