Vernekonferanse på Voss

Publisert: 03.03.11

– innholdet kan være utdatert

Blant innlederne er Bjørnar Brændeland som skal snakke om Det gode liv på jobb – hvordan skape helsefremmende arbeidsplasser. Brændeland er spesialist i arbeidsmedisin og yrkeshygiene, han er en av Norges fremste ressurspersoner innen forebyggende helse og en meget dyktig foreleser og en av grunnleggerne av det nystiftede Forum for humankapital og arbeidsmiljø. Han har vært leder av LO og arbeiderbevegelsens BHT og Konsernoverlege i Nordea.

I tillegg skal forbundssekretær Henning Solhaug snakke om arbeidsmiljøarbeidet i forbundet, arbeidstilsynet Vestlandet skal snakke om pisebrakker, rettigheter og plikter, samt omstillinger på arbeidsplassen.

Dette er bare noen av temaene som skal tas opp på Vernekonferansen 2011 for distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane. Påmeldingsfrist er satt til 28. mars 2011.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.