Verktøy for konflikthåndtering

Publisert: 19.02.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

IRIS (International Research Institute of Stavanger) har med midler fra NHOs arbeidsmiljøfond kartlagt konflikter og konfliktforståelse i en rekke bedrifter og gjort en analyse av tilgjengelig forskningslitteratur.

Målsettingen har vært å bidra til en forbedring av måten konflikter i arbeidslivet håndteres på, og utvikle et verktøy som er nyttig for bedriftene.

Det er utviklet et elektronisk verktøy i samarbeid mellom IRIS og NHO-medlemsbedriften Abelia.

Les mer på idebanken.org

Gå til konfliktogrammet her.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.