Verdiskaping opp, sysselsetting ned

Publisert: 22.08.13

– innholdet kan være utdatert

Nedgang i sysselsettingen innen næringsmiddelindustri (-1 300) og verftene (-1 100) bidrar til en overraskende nedgang i industrisysselsettingen, viser Nasjonalregnskapstall fra SSB.

Også industribransjen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» viser en stabil utvikling etter en lang vekstperiode, jfr Konjunkturrapporten 2013.

Ingen bransjer har vesentlig økning i sysselsettingen. 

Målt i årsperioder passerte verdiskapingen i industri og bergverk 210 milliarder kroner for første gang. Målt i faste 2010-priser øker også verdiskapingen i andre kvartal i år (+2,4 prosent) til det høyeste nivået SSB har registrert. Målt ved faste priser var verdiskapingen 195 milliarder kroner.

Ved utgangen av andre kvartal er verdiskapingen i industri og bergverk 5,8 prosent mer enn ved utgangen av andre kvartal i fjor.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.