Verdiskaping opp, sysselsetting ned

Publisert: 22.08.13

– innholdet kan være utdatert

Nedgang i sysselsettingen innen næringsmiddelindustri (-1 300) og verftene (-1 100) bidrar til en overraskende nedgang i industrisysselsettingen, viser Nasjonalregnskapstall fra SSB.

Også industribransjen “Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass” viser en stabil utvikling etter en lang vekstperiode, jfr Konjunkturrapporten 2013.

Ingen bransjer har vesentlig økning i sysselsettingen. 

Målt i årsperioder passerte verdiskapingen i industri og bergverk 210 milliarder kroner for første gang. Målt i faste 2010-priser øker også verdiskapingen i andre kvartal i år (+2,4 prosent) til det høyeste nivået SSB har registrert. Målt ved faste priser var verdiskapingen 195 milliarder kroner.

Ved utgangen av andre kvartal er verdiskapingen i industri og bergverk 5,8 prosent mer enn ved utgangen av andre kvartal i fjor.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.