Verdiskaping opp, sysselsetting ned

Publisert: 22.08.13

– innholdet kan være utdatert

Nedgang i sysselsettingen innen næringsmiddelindustri (-1 300) og verftene (-1 100) bidrar til en overraskende nedgang i industrisysselsettingen, viser Nasjonalregnskapstall fra SSB.

Også industribransjen “Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass” viser en stabil utvikling etter en lang vekstperiode, jfr Konjunkturrapporten 2013.

Ingen bransjer har vesentlig økning i sysselsettingen. 

Målt i årsperioder passerte verdiskapingen i industri og bergverk 210 milliarder kroner for første gang. Målt i faste 2010-priser øker også verdiskapingen i andre kvartal i år (+2,4 prosent) til det høyeste nivået SSB har registrert. Målt ved faste priser var verdiskapingen 195 milliarder kroner.

Ved utgangen av andre kvartal er verdiskapingen i industri og bergverk 5,8 prosent mer enn ved utgangen av andre kvartal i fjor.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.