Verdenskongress for ny UNI-sektor

- innholdet kan være utdatert

Den samme prosessen med sammenslåing er tidligere gjennomført på nordisk og europeisk nivå.

Viktig sammenslåing
Under åpningen i Mexico sa UNIs generalsekretær Philip Jennings, at denne sammenslåingen er den viktigste siden UNI Global Union ble dannet i 2000.
UNI Telekoms president Bo Larsen sa at den nye UNI-sektoren må fokusere på å kjempe mot outsourcing og offshoring som undergraver fagforeninger og skaper usikkerhet og ansatte. Bo Larsen går forøvrig av med pensjon i forbindelse med kongressen.
Valg og vedtekter
I løpet av 2 hektiske døgn skal kongressen diskutere vedtekter, handlingsplaner, globale avtaler og gjennomføre valg.

Forbundets representanter fra venstre: konserntillitsvalgt Per Gunnar Salomonsen, forbundssekretær Torbjørn Sundal, nestleder Vidar Hennum.


Under punktet om globale avtaler skal EL & IT Forbundets nestleder Vidar Hennum på talerstolen for å beskrive prosessen for å få etablert en global avtale med Telenor.
Når det gjelder valg er representasjon i toppledelsen og styrer og råd basert på medlemstall i regionene; Afrika, USA, Europa og øvrige områder. I og med at det er en sammenslåing, har de ulike sektorene samlet seg om mexicaneren Francisco Hernandez Juarez som kandidat til vervet som generalsekretær.
Valg og formell avstemning om etablering av den nye sektoren skjer fredag 21. oktober.
Praktisk solidaritet
Kongressens 160 deltakere deltok torsdag i en demonstrasjon med 1000 ansatte i det mexicanske telekomselskapet Atento. De ansatte har kjempet for retten til organisering, tariffavtale og tilslutning til fagforening i 2,5 år.
Atento eies av det spanske selskapet Telefonica og har avdelinger over hele verden.

Norske delegater
I tillegg til representanter fra forbundet stiller også Handel og Kontor og FLT med delegater.

Følg kongressen med vedtak og valg.