Verdensdagen for arbeidsmiljø

- innholdet kan være utdatert

Skaff deg et oppdatert bilde av arbeidsmiljøtilstanden i Norge, og utfordringene vi står overfor – slik bedriftene selv, myndighetene og partene i arbeidslivet ser det.
Konferansen gir gode eksempler fra virksomheter som, gjennom samarbeid, har lyktes med å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene, og viser hvordan det kan gjøres. Gevinstene av et godt arbeidsmiljø for ansattes helse og trivsel, og for virksomhetenes økonomi løftes fram.
For hvem?
Alle med et engasjement for arbeidsmiljøet er velkommen. Om du er bedriftseier eller -leder, HMS-ansvarlig, er tillitsvalgt, verneombud eller jobber i kommunal, fylkeskommunal eller statlig forvaltning – eller har annen interesse for HMS og arbeidsmiljø – er dette din dag!
Bak konferansen står partene i arbeidslivet LO, NHO samt Statens arbeidsmiljøinstitutt og arbeidsmiljømyndighetene ved Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.
Sett av torsdag 28. april allerede nå – delta på et en av årets viktigste arenaer for arbeidsmiljø.
Konferansen holdes på Oslo kongressenter Folkets hus.
Mer informasjon og påmelding på stami.no.