Velferdskonferansen 2013

- innholdet kan være utdatert

Konferansen går over en dag – med kveldsmøte.
 
Konferansen vil ha fire hovedinnledere. Professor ved senter for profesjonsstudier (HiOA) vil snakke om de skjulte strategers rolle i samfunnsutviklingen med bakgrunn i hans analyse av helsefeltets strateger.
Reidun Førde, professor ved Senter for Medisinsk etikk ved univiersitetet i Oslo innelder på grunnlag av sitt debattinnlegg «Frå engasjert fagperson – til lydig funksjonær«.
Rådgiver i Fagforbundet, Svenn Arne Lie, vil vise hvordan New Public Management har skapt et uklart skille mellon forretning og forvaltning. Nestleder Kjersti Barsok i LO i Oslo skal innleder om utfordringer med nye ledelsestrender med utgangspunkt i artikkelen «Harmoni med HR?».
Konferansen fortsetter med fire parallelle sesjoner som videreutvikler temaene fra åpningssesjonen. Dagskonferansen avsluttes med en ny plenumssesjon der vi blant annet skal se på alternativ organisering av offentlig sektor, blant annet med eksempler fra kommunenivå i Danmark og helsevesenet i Skottland. På kvelden arrangerer vi et åpent debattmøte.
Påmeldingsfristen er 2. april. Les mer på velferdsstaten.no.