Vekst innen elektro og klima

Publisert: 08.07.13

– innholdet kan være utdatert

I penger er markedsverdien for disse entreprenørene verdsatt til 58 milliarder kroner. Det er anslått en vekst for inneværende år på ca tre prosent. Det forventes vekst innen  hele elektromarkedet, men større innen bygg og anlegg enn innen offshore og skip, skriver Norsk Teknologi på sin hjemmeside.

Geografiske ulikheter

Det er håp om at veksten omfatter alle fylker i 2013, men det anslås en mindre nedgang i Oslo, Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms. Vurderingen er gjort ut fra den store fjorårsaktiviteten og nedgangen blir derfor liten.

Oslo og Vestlandet

I de andre fylkene forventes det vekst, dog størst i pressområdene hvor det er høy aktivitet. En firedel av landets byggeaktivitet skjer i Oslo-området, inkludert Akershus. Likevel er det i vestlandsfylkene Rogaland og Hordaland man tror veksten blir størst.

Les mer i rapporten til Norsk Teknologi.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.