Veileder om likebehandlings-prinsippet

- innholdet kan være utdatert

Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre reell likebehandling og bidra til en mer seriøs vikarbyråbransje.

Bedre lønns- og arbeidsvilkår


Gjennomføringen av direktivet og de oppfølgingstiltakene som ble vedtatt av Stortinget i sommer, skal bedre vilkårene for de ansatte i bemanningsbransjen i Norge. De ansatte skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår når de er innleid som om de var direkte ansatt hos innleier.

Kreativ organisering


LO er redd for at noen kan ønske å omgå likebehandlingsprinsippet ved å organisere arbeidet som entreprise. Denne veiledere er ment som et hjelpeverktøy for tillitsvalgte til å bedømme om det dreier seg om entreprise eller innleie.
Les/last ned veilederen.